L-logga-3.jpg

Borghamns Vandrarhem 

Kontakt

Phone: 0143-20368

Email: info@borghamn.com

Borghamns Vandrarhem

Borghamnsvägen 1

592 93 Borghamn

 
Borghamns vandrarhem Boende Konferens/Fest Mat & Vin Aktiviteter Foto Galleri Priser Bokning/förfrågan

     borg   Borghamns Hamn

 

 

Borghamn har inga naturliga hamnförhållanden. Innan 1800-talet var strandkanten en tänkt linje från vattenverket i söder till reningsverket i norr. Fabriken för stenbearbetning ligger till stor del på utfylld mark, likaså de hus som ligger närmast Vättern vid hamnområdet. Utfyllningen består av spillsten från stenbrottet.

 

 

Om vi går tillbaka till 1800-talet fanns här endast enkla trä bryggor, som var byggda på stenkistor. Benämningen stenkistor kanske fordrar en förklaring! Stenkistor är som en låda, timrad av grova stockar som sedan fylldes med sten så den står stadigt på sjöbotten. Dessa lastbryggor kunde endast angöras när vindförhållandena var de rätta. Vid ostlig och sydlig vind går det bra medan västlig och nordan är betydligt svårare.

 

hamnen1   Hamnen idag

 

De äldsta bryggorna var belägna närmare Omberg än den nuvarande hamnen. Hur det såg ut här under 1100-talet när Fransisternermunkarna lastade sten till Alvastra kloster, finns det tyvärr ingen dokumentation om. Vi vet dock vilken båttyp de använde sig av. Det var en mycket robust, flatbottnad, pråmliknande farkost, som seglades eller roddes fram.

Hamnen kan man säga började byggas år 1814, då sten forslades härifrån till byggandet av Götakanal. Sedan fortsatte utvecklingen fram till 1825 då hamnen i stort sett fick det utseende som den har idag.

 

 

Den senaste upprustningen av hamnen skedde 1970, då reparerades de mest skadade delarna av hamnen. Tyvärr gjordes denna reparation på modernt vis med betong.

 

 

Idag är hamnen i synnerligen stort behov av en upprustning, även de delar som reparerades 1970. Denna reparation höll i 20 år. Om vi då jämför detta med den byggteknik som användes år 1825, inser vi att det är bättre att försöka återställa hamnen till ursprungligt skick, även om det på kort sikt skulle bli något kostsammare. Ett problem med hamnen är att det inte finns några bra gästhamnsplatser. Det är inga problem vid lugnt väder, men vid sjögång är den ej att rekommendera.

 

hamnvakt   Hamnvaktarens stuga idag

 

Idag används hamnen mestadels av fritidsfiskare. Annat var det under 1800-talet till början av 1900-talet, då var här stor aktivitet på sjöfarten. Här lastades ut mängder av byggnadssten till Götakanal och Karlsborgs fästning.

 

 

Det var inte bara sten som lastades ut härifrån, här lossades och lastades spannmål och gödningsämne till jordbruket, skogsprodukter från Omberg. Det berättas att det kunde ligga upp till 5 skutor inne samtidigt för lossning eller lastning, samtidigt som det låg lika många utanför på redden och väntade på sin tur.

 

 

Den brygga som ligger närmast stenindustrin var den där spannmålen lastades om från häst och vagn till båt. Därav har bryggan fått namnet BONDBRYGGAN.

 

 

bondbryggan    Bondbryggan idag